Ohrstecker
0,18 ct.

Set EG 102
Brill. Wes/Si

Preis: € 595,-
 
Ring
0,14 ct.

Set EG 102
Brill. Wes/Si

Preis: € 498,-
     
Set EG 102
Brill. Wes/Si

Kette
Preis: € 177,-

Hänger
0,18 ct.
Preis: € 498,-
 
Set EG 103
Brill. Wes/Si

Kette
Preis: € 127,-

Hänger
0,18 ct.
Preis: € 259,-
 
Ring
0,06 ct.

Set EG 103
Brill. Wes/Si

Preis: € 339,-
 
Ohrstecker
0,08 ct.

Set EG 103
Brill. Wes/Si

Preis: € 289,-